• K I R S T E N   &   M I C H A E L // C a s t e l l   d ' E m p o r d a ,   S p a i n
  • "Heel bizar dit. Dat je hart serieus gewoon wat sneller gaat. En dat terwijl....Wat is er nou aan de hand?" Kirsten haar woorden voordat ze in een één op één setting haar gelofte ging voorlezen aan Michael.

B E K I J K   O O K   D E Z E   F I L M S